Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Dispozitiv de terapie fotodinamică


Dispozitiv de terapie fotodinamică

A fost elaborat şi construită mostra experimentală a dispozitivului pentru realizarea procedurilor de terapie fotodinamică PDT-1.

Descrierea şi caracteristicile tehnice:

Dispozitivul PDT-1 este destinat pentru realizarea procedurilor de terapie fotodinamică. Este fabricat în varianta portabilă, construit dintr-un emiţător monocromatic cu lungimea de undă corespunzătoare tipului fotosensibilizatorului utilizat. În calitate de emiţătoare servesc diodele laser cu caracteristicele spectrale şi de putere selectate. Varianta elaborată este bazată pe dioda laser  RLCO-808-4000-TO3 cu radiaţia cu lungimea de undă  808 nm şi puterea optică maximală de emitere 4 W.

Regimurile de lucru ale dispozitivului sunt impulsiv, monoimpulsiv şi impulsiv periodic. Forma impulsului, de asemenea, poate fi variată: meandru, triunghiular şi sinusoidal. Frecvenţa impulsurilor  este programabilă în intervalul 0 – 10 kHz cu intervalul de 1 Hz.

Puterea de emisie a semnalului în regimul continuu este de până la 2,5 W (din considerente de securitate a emiţătorului puterea este limitată constructiv) şi se fixează cu pasul de 0,001W.

Timpul de iradiere este până la 2,5 ore cu pasul de 1 s.

Transportarea radiaţiei până la locul tratat se efectuează printr–un ghid optic flexibil cu duză colimatoare.

Dirijarea regimurilor de lucru este realizată cu un microcontroler Atmega16 în concordanţă cu sarcina introdusă prin claviatura situată pe panoul frontal al dispozitivului. Memoria  microcontrolerului conţine programele de sinteză ale semnalelor dirijante pentru asigurarea regimurilor preconizate de iradiere  cu diode–laser,  memorizarea  regimurilor realizate şi răcirea  emiţătorului în concordanţă  cu reacţia traductorilor de monitorizare.

Informaţia despre regimurile procedurilor, puterea emisă şi durata procedurii e afişată pe indicatorul cu cristale lichide WH2002A-NGG-CT, situat alături de claviatură.  Alimentarea este de la reţeaua de 220 V cu puterea de consum 100W. Dispozitivul este montat într-o carcasă Z–17 cu dimensiunile 235x217x92 mm.

Date de contact:

NICA Iurie, dr., conf. univ.

Laboratorul Tehnică Medicală

Tel.: 022 280 345,

tehmed@nano.asm.md