Bine aţi venit la Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii “D. Ghiţu”

News: Euraxess​


REȚEAUA NAȚIONALĂ DE SERVICII EURAXESS CA UN INSTRUMENT EFECTIV DE INTEGRARE ÎN SPAȚIUL EUROPEAN DE CERCETARE

Raboșapca Irina, dr., directorul Centrului pentru Finanțarea Cercetărilor Fundamentale și Aplicative al Academiei de Științe a Moldovei,

Roșca Alexandru, dr., director al Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de Cercetări Juridice și Politice al Academiei de Științe a Moldovei, Punct Național de Contact pentru acțiunile Marie Skłodowska-Curie

Adnotare: EURAXESS este o inițiativă unică, lansată de Comisia Europeană pentru promovarea carierei de cercetare și facilitarea mobilității cercetătorilor în spațiul European. Inițiativa a fost creată pentru a stimula, proteja și dezvolta spațiul european de cercetare și inovare, oferind comunității de cercetare accesul la îmbunătățirea carierei și dezvoltarea socială.

Cuvinte cheie: EURAXESS, inițiativa Comisiei Europene, mobilității cercetătorilor, spațiul european de cercetare și inovare, carieră, dezvoltarea socială.

Spațiul European de Cercetare, în care știința națională devine din ce în ce mai prezentă, este, prin definiție, un spațiu deschis, unde cunoașterea științifică, tehnologiile și cercetătorii circulă liber. Tocmai de aceea inițiativa EURAXESS are drept scop promovarea oportunităților de carieră și mobilității cercetătorilor din Europa. La moment, patruzeci de țări europene sunt implicate în rețeaua EURAXESS, activă la nivel european, regional și național. Prin EURAXESS cercetatorii obțin  informații cu privire la toate aspectele legate de mobilitate, atât online, cât și prin consultări personale la instituțiile de cercetare. O bază de date pan-europeană de locuri de muncă ajută candidații să caute pozițiile vacante în instituțiile de cercetare, precum și organizații ce se angajează să asigure condiții echitabile de încadrare în muncă și oportunități de dezvoltare favorabile pentru cercetători. EURAXESS se axează pe patru piloni, care sunt:

EURAXESS Jobs – un instrument de recrutare gratuit, prin care cercetătorii pot găsi informații actualizate cu privire la posturi vacante, oportunități de finanțare și burse în întreaga Europă. Foarte important, postarea CV-urilor pe această platformă face posibil un feedback din partea potențialilor angajatori. De altă parte, companiile sau institutele de cercetare au posibilitatea să posteze anunțuri de posturi vacante gratuite și să caute cercetători internaționali de valoare. Utilizatorii pot, de asemenea, accesa portalurile naționale EURAXESS ale țărilor partenere, care conțin informații cu privire la locurile de muncă, oportunitățile de finanțare  și serviciile personalizate din fiecare țară.

EURAXESS Services –  o rețea constituită din mai mult de două sute de Centre de servicii din 40 de țări europene. Având o echipă de personal bine informat, aceste Centre ajută cercetătorii (și familiile acestora, de fiecare dată când este cazul) cu  planificarea și organizarea mutării într-o țară străină. Această asistență personalizată ajută cercetătorii să abordeze cu mai puțin stres problemele precum cazarea, vizele, permisul de muncă etc.

EURAXESS Rights oferă toate informațiile cu privire la Carta europeană a cercetătorilor și Codul de conduită pentru recrutarea cercetătorilor, documente fundamentale ce reprezintă niște ghiduri de bune practici, concepute pentru a promova drepturi și obligații egale pentru cercetătorii din întreaga Europă, specificând rolurile, responsabilitățile și drepturile  acestora, de o parte, și ale finanțatorilor/angajatorilor, de cealaltă. Astfel se asigură carierele de cercetare atractive și îmbunătățirea ocupării forței de muncă și a condițiilor de muncă pentru cercetătorii europeni. Liniile directoare ale Cartei și Codului se adresează în mod egal tuturor organizațiilor europene de cercetare și universităților, publice și private. Academia de Ştiințe a Moldovei, și, prin urmare, comunitatea științifică națională, a aderat la Carta Europeană a Cercetătorilor şi Codul de Conduită pentru Recrutarea Cercetătorilor în  decembrie 2011, angajându-se să aplice  principiile acestora în sfera ştiinţei şi inovării Republicii Moldova.

EURAXESS Links – o rețea stabilită în SUA, Japonia, China, Singapore și India, adresată cercetătorilor europeni, care lucrează în afara Spațiului European de Cercetare. Oferă informații detaliate despre cercetarea în Europa, politicile europene de cercetare, oportunitățile de carieră în Europa, colaborarea internațională și mobilitatea transnațională. Platforma oferă, de asemenea, web-instrumente de networking pentru cercetători.

Țara noastră a aderat la inițiativa EURAXESS la 3 octombrie 2011, Centrul Proiecte Internaţionale al AȘM fiind  desemnat în calitate de instituţie gazdă şi de legătură a Serviciilor de Reţea EURAXESS din Republica Moldova. Prima etapă de implementare a principiilor mecanismului EURAXESS în țara noastră a constat în crearea portalulului  specializat (www.euraxess.md) de promovare a acestei iniţiative, axat pe trei piloni: EURAXESS Services, EURAXESS Rights, EURAXESS Links. A urmat apoi crearea rețelei naționale a punctelor locale de contact, menite să sprijine personalul din propria instituție prin acordarea de asistență nemijlocită cercetătorilor ce se întorc sau pleacă din instituție (actualmente, rețeaua dată cuprind 25 de persoane). Oricum, o limită a  punctelor de contact locale  este că nu pot oferi servicii pentru cercetătorii din alte instituții. Tocmai de aceea au fost create trei Centre naționale regionale EURAXESS: (Centru, Sud și Nord). Un alt efort al inițiativei EURAXESS la nivel național a fost stimularea instituțiilor de cercetare din Moldova să subscrie la standardele ″Strategiei de resurse umane pentru cercetători″ (Human Resources Strategy for Researchers - HRS4R) , un instrument care ajută angajatorii și finanțatorii din sfera cercetării să pună principiile Cartei & Codului în practică, rezultând în obţinerea logo-ului ″Excelență în cercetare″ și, prin urmare, creșterea vizibilității şi prestigiului la nivel internaţional a instituţiilor beneficiare ale acestuia. La moment, trei instituții din țara noastră au obținut logo-ul HRS4R: Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei (UnAŞM), Universitatea de Stat din Moldova (USM) și Institutul National de Cercetări Economice (INCE).

În afară de aceasta, Serviciul Național EURAXESS a adus o contribuție majoră la  organizarea în țară a activităților de promovare a științei, inclusiv a Nopții Cercetătorilor Europeni, la ambele ediții ale acesteia (în 2013 și 2015). În plus, cu sprijinul nemijlocit al Rețelei Naționale de Servicii EURAXESS, publicul local interesat de cercetare și creativitate a făcut cunoștință cu un format inedit de diseminare a ideilor științifice, anume ″Science Slam″: o formă de comunicare științifică, originară din Germania, care a câștigat popularitate în întreaga lume prin a prezenta cercetarea  într-un mod distractiv, creativ și ușor de înțeles, deci practic ″opus″ formelor clasice, precum conferințele sau congresele. Recent, Science Slam Moldova a ajuns la cea de-a IV-a ediție, de fiecare dată lărgindu-și audiența și, implicit, popularitatea.

Un semn major al recunoașterii importanței, eficienței și succesului Rețelei Naționale de Servicii fost includerea țării noastre în programul ″EURAXESS – on tour″, ce a cuprins 34 de oraşe din 16 ţări europene, inclusiv Belgia, Elveţia, Franţa, Muntenegru, Portugalia, România etc., ajungând la 5 noiembrie 2015 și la Chișinău, pentru a oferi tinerilor cercetători informaţii despre pașii necesari pentru integrarea în peisajul cercetării şi inovării, oferit de Spațiul European de Cercetare.

Pentru mai multe informații despre EURAXESS și Rețeaua Națională de Servicii EURAXESS:
Dorina Harea
Punct Local de Contact
Centrul Proiecte Internaționale al AȘM
Tel.: +373-22-27-20-24
E-mail: dorina.harea@euraxess.md
Ștefan cel Mare 1, of. 513
Chișinău, Republica Moldova


Views: 1121