Bine aţi venit la Institutul de Inginerie Electronica şi Nanotehnologii “D. Ghiţu”

Consiliul Stiintific

 1. SIDORENKO A., m. cor., prof. univ., dr. hab. şt. f.-m., director IIEN - preşedinte al consiliului
 2. GHIMPU L., dr., vicedirector IIEN - vicepreşedinte al consiliului
 3. KOBYLIANSKAYA A., dr., secretar ştiinţific al IIEN - secretar al consiliului
 4. CHIRUŢA A., inginer-şef IIEN
 5. CANŢER V., acad., prof. univ., dr. hab. şt. f.-m.,
 6. TIGHINEANU I., m. cor., prof. univ., dr. hab. şt. f.-m.,
 7. DONU S., dr., vicepreşedintele comitetului sindical IIEN
 8. NIKOLAEVA.A., prof. cercet., dr. hab. şt. f.-m., şef LESDR
 9. NICA Iu., conf. univ., dr. şt. f.-m., şef LTM
 10. CONDREA E., dr. şt. f.-m., şef LC
 11. RUSU E., conf. cercet., dr. hab. şt. f.-m., şef LN
 12. ZASAVIŢCHI E., conf. cercet., dr. şt. f.-m., şef LSCS
 13. BODIUL P., prof. univ., dr. hab. şt. f.-m.,
 14. MUNTEANU T., dr. hab. şt. f.-m.,
 15. URSACHI V., conf. cercet., dr. hab. şt. f.-m., 
 16. COJOCARU V., dr.,
 17. BELENCIUC A., dr., 
 18. RAILEAN S., conf. univ., dr. şt. teh.,
 19. KONOPKO L., conf. cercet., dr.,
 20. NICORICI V., conf. univ., dr. şt. f.-m., reprezentant USM
 21. ŞONTEA V., prof. univ., dr. şt. f.-m., reprezentant UTM
 1. Preşedinte: CANŢER Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician
 2. Vicepreşedinte: SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent
 3. Secretar ştiinţific: CONDREA Elena, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 4. ŢURCAN Vladimir, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 5. NIKOLAEVA Albina, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 6. BODIUL Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 7. MUNTEANU Teodor, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 8. GHEORGHIŢĂ Eugeniu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 9. GRABCO Daria, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor cercetător
 10. CLOCHIŞNER Sofia, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 11. ZDRAVKOV Vladimir, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 12. KONOPKO Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 13. NICORICI Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 14. ŞIKIMAKA Olga, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 15. RAILEAN Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 16. ZASAVIŢCHI Efim, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 17. BELENCIUC Alexandr, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 18. PREPELIŢA Andrei, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 1. Preşedinte: SIDORENKO Anatolie, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, membru corespondent
 2. Vicepresedinte: TIGHINEANU Ion, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician
 3. Secretar ştiinţific: DONU Sofia, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 4. CANŢER Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, academician
 5. DOROGAN Valerian, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar
 6. BODIUL Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 7. SÂRBU Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 8. URSACHI Veaceslav, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 9. TROFIM Viorel, doctor habilitat în tehnică, profesor universitar
 10. LUPAN Oleg, doctor habilitat în tehnică, conferenţiar universitar
 11. ŞONTEA Victor, doctor în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar
 12. RAILEAN Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 13. KONOPKO Leonid, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 14. PENIN Alexandr, doctor în tehnică
 15. MEGLEI Dragoş, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 16. LEPORDA Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar cercetător
 17. BARANOV Simion, doctor în ştiinţe fizico-matematice
 18. GANGAN Silvia, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar
 19. ANDRONIC Serghei, doctor în ştiinţe fizico-matematice, conferenţiar universitar