Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Colaboratorii IIEN „D.Ghiţu” al AŞM sunt profund îndureraţi de trecerea în nefiinţă a domnului Nicolae POPOVICI


Colaboratorii Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM sunt profund îndureraţi de trecerea în nefiinţă a domnului Nicolae POPOVICI, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal al Institutului.

Domnul Nicolae POPOVICI va rămâne un specialist recunoscut în fizica stării condensate, specialist de înaltă  calificare în tehnologia materialelor semiconductoare. Dumnealui a  trecut toate treptele ierarhice – de la doctorand până la şef de laborator, profesor universitar. A iniţiat lucrări ce ţin de sinteza şi cercetarea aspectelor fundamentale şi aplicative ale fizicii compuşilor ternari în vederea obţinerii materialelor cu eficienţă termoelectrică înaltă. A fost promotorul conceptual  al acestei direcţii ştiinţifice, publicând şi o monografie în acest domeniu.

Adresăm sincere condoleanţe şi sentimente de profundă compasiune familiei, rudelor şi prietenilor.

Dumnezeu sa-l odihnescă în linişte şi pace.

 

Colectivul IIEN „D.Ghiţu”  și directorul Institutului,

M.c. Anatolie Sidorenko


Views: 2073