Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Ediţie specială a revistei Beilstein Journal of Nanotechnology: Nanostructuri funcţionale


 

Titlul: Physics, chemistry and biology of functional nanostructures
Editura:Beilstein, Germany

Editor responsabil:m. cor.Anatolie Sidorenko
Anul apariţiei: decembrie2014
  Revista

 

În revista internaţională din domeniul nanotehnologiilor, Beilstein Journal of Nanotechnology (IF: 2,33), recent a ieşit de sub tipar un volum special cu tematica „Physics, chemistry and biology of functional nanostructures”. Redacţia revistei a ales în calitate de editor responsabil al volumului dat pe dnul m.cor. al ASM Anatolie SIDORENKO, care începând cu anul 2011 este membru al colegiului de redacţie al revistei Beilstein Journal of Nanotechnology.  

Începând cu anul 2000, Programul Naţional în domeniul Nanotehnologiilor, ce a demarat iniţial în SUA, după care în Germania, iar la moment în alte 60 de state pe întreg globul pământesc, inclusiv şi în Moldova, nanoştiinţa şi nanotehnologiile a devenit un domeniu ce se dezvoltă cu paşi rapizi. Logica intrinsecă a acestor dezvoltări indică vectorul progresului: de la o simplă reducere prin evoluţie a dimensiuniilor construcţiei elementelor singulare (de exemplu, dimensiunea tranzistorului elementar în microcip) spre introducerea revoluţionară a nanostructurilor autoasamblate şi nanostructurilor funcţionale şi nanomaterialelor.

Conceptul acestei serii tematice a apărut în cadrul conferinţei internaţionale “NANO-2013”, ce s-a desfăurat la IIEN „D.GHIŢU” în septembrie 2013  şi prezintă abordări tehnologice noi pentru asamblarea nanostructurilor funcţionale şi nanomaterialelor cu proprietăţi speciale.

În ediţia specială „Physics, chemistry and biology of functional nanostructures” sunt colectate, sintetizate pe capitole şi prezentate într-o formă accesibilă ultimele informaţii din domeniul nanotehnologiilor – nanostructurilor funcţionale, respectiv această culegere tematică va fi utilă cercetătorilor şi inginerilor, ce explorează această direcţie nouă ştiinţifico-tehnică.

 


Views: 2056