Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Academicianul Anatolie Sidorenko la 65 ani de la naştere şi 40 ani de activitate


Anatolie Sidorenko, membru titular al AŞM, profesor universitar, directorul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, specialist de talie mondială în domeniul fizicii la temperaturi joase şi supraconductibilităţii s-a născut la 15 septembrie 1953 în oraşul Bălţi, Moldova într-o familie de învăţători. După absolvirea Universităţii Tehnice din Moldova, facultatea de Electrofizică cu diplomă de menţiune, în 1975, şi-a început activitatea de muncă în calitate de inginer la Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe RSSM. În perioada 1975-1979 face studiile de doctorat la Institutul Fizico-Tehnic de Temperaturi Joase, Harcov, Ucraina şi în 1979 susţine cu brio teza de doctor în ştiinţe fizico-matematice, iar în 1991 pe cea de doctor habilitat.

Pe parcursul întregii activităţi ştiinţifice a exercitat funcţiile de cercetător ştiinţific inferior, superior, coordonator, principal, şef de laborator în cadrul Institutului de Fizică Aplicată al AŞM, după care, din 2006, în cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu” al AŞM. Începând cu anul 2008 până în prezent, prof. Anatolie Sidorenko deţine funcţia de director al IIEN „D.Ghiţu”.   

Iniţiatorul şi conducătorul cercetărilor în domeniul  Supraconductibilităţii în Sisteme de Dimensionalitate Redusă şi Fractale - a unei direcţii noi în fizica supraconductibilităţii. În laboratorul organizat şi condus de profesorul Anatolie Sidorenko au fost iniţiate şi se desfăşoară cu succes cercetări profunde ale supraconductibilităţii sistemelor stratificate şi nanostructurilor. Profesorul A. Sidorenko printre primii a cercetat multilateral fluctuaţiile critice în supraconductori cu dimensiuni limitate şi a observat variaţia reversibilă a dimensiunilor supraconuctorului sub acţiunea câmpului magnetic. Pentru acest ciclu de lucrări în anul 1982 i s-a decernat Premiul de Stat pentru Tineret „Boris Glavan” în domeniul ştiinţei şi tehnicii. În anul 1986 prof. A. Sidorenko începe un ciclu nou de cercetări în domeniul supraconductorilor stratificaţi, iar din 1987 - a supraconductorilor metalooxizi la temperaturi înalte. În rezultatul cercetărilor efectuate a fost descoperit un efect nou - crossoverul dimensional dublu 3D - 2D - 3D în sisteme stratificate. În  baza rezultatelor cercetărilor au fost elaborate o serie de metode, dispozitive şi tehnologii noi. A fost brevetat şi implementat detectorul de infraroşu principial nou, utilizat în staţia spaţială „Mir”. În anul 2004 i-a fost decernat Premiul de Stat al Republicii Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii.

În ultimele decenii profesorul Anatolie Sidorenko activează intensiv în colaborare cu multe instituţii din străinătate. În anul 1981 a efectuat cercetări ştiinţifice în Laboratorul Internaţional de Temperaturi Joase şi Câmpuri Magnetice Puternice din or. Wroclaw, Polonia. În anul 1983 a continuat investigaţiile în Laboratorul de temperaturi joase a Universităţii din Helsinki, Finlanda.

În anul 1992 profesorul Anatolie Sidorenko a cîştigat concursul internaţional al Fundaţiei Humboldt şi în perioada 1993-1996 a activat în cadrul Institutului de Fizică al Universităţii din Karlsruhe, Germania, efectuând cercetări ale unor nanostructuri noi şi fractale. În anul 1997 a foat câştigătorul unui proiect ştiinţific pe un termen de trei ani, susţinut financiar de Fundaţia Volkswagen. În cadrul acestui proiect partenerii germani au donat şi instalat la AŞM utilaj ştiinţific în sumă de peste 100 mii de mărci germane. Acest utilaj asigură efectuarea la un nivel înalt a cercetărilor ştiinţifice la temperaturi joase în Moldova şi a contribuit substanţial la dezvoltarea bazei experimentale a AŞM. Rezultatele obţinute cu ajutorul acestui utilaj au contribuit la stabilirea relaţiilor de colaborare cu instituţii de învăţământ superior şi numeroase instituţii ştiinţifice din Germania, Franţa, Marea Britanie, Italia, Finlanda, Suedia, Olanda,  Polonia, Israel, SUA, Ucraina, Rusia şi Belorusia.

Sub conducerea academicianului Anatolie Sidorenko au fost organizate un şir de foruri ştiinţifice internaţionale: NATO ARW "Nanoscale Devices, Fundamentals and Applications" (2004), A. v. Humboldt Kolleg "TTC-2006" (2006), „NANO-2007”, „NANO-2009”, „NANO-2011”, „NANO-2013”, „NANO-2016”, el a fost membru al Comitetelor de organizare a 11 conferinte: MSCMP – 2004, 2006, 2008, 2010, ICMCS - 2003,  2005, 2007, 2009, CFM – 2004, 2006, 2009, 2012.  

Rezultatele ştiinţifice performante obţinute pe parcursul activităţii ştiinţifice au fost expuse în circa 430 lucrări ştiinţifice, 7 monografii (4 din ele la editura „Springer”), 42 brevete de invenţie. Academicianul A. Sidorenko a fost conducătorul: unui Program de Stat, a 4 proiecte bilaterale şi  9 proiecte internaţionale, actualmente este conducătorul unui proiect instituţional, unui proiect de transfer tehnologic şi a două proiecte internaţionale. Sub conducerea dlui A. Sidorenko au susţinut teza 12 doctori în ştiinţe.

Este membru al colegiului de redacţie al revistei „Moldavian Journal of the Physical Sciences” din 2001; a revistei „Beilstein Journal of Nanotechnology” (Germania) din 2011; a revistei “Fizika Nizkih Temperatur” (Harkov, Ucraina) din 2007; precum şi membru al „Mediterranean Institute of Fundamental Physics” din 2011; membru al Asociaţiei „Societas Humboldtiana Polonorum” (Polonia) din 2011; membru al Asambleei AŞM din 2004; membru a Societăţii Fizicienilor din Moldova; membru al Asociaţiei Americane pentru Promovarea Ştiinţei din 2003; membru al Societăţii Fizicienilor din Germania (Deutsche Physikalische Gesellschaft) din 2001; Preşedinte al Societăţii Humboldt-Moldova din 1997.

Academicianul Anatolie Sidorenkoeste un savant notoriu, autoral unei serii de efecte fizice principial  noi. În cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, unde activează în calitate de director, manifestă calităţi manageriale excelente,  este apreciat de colaboratori şi se bucură de respectul colectivului.

Cu ocazia acestei frumoase aniversări, colectivul IIEN „D.Ghiţu” aduce cele mai sincere felicitări şi urări de bine, precum şi multe realizări remarcabile pe tărâmul profesional.

 

LA MULŢI ANI STIMATE DOMNULE DIRECTOR

ANATOLIE SIDORENKO!

 

Colectivul Institutului de Inginerie Electronică și Nanotehnologii „D. Ghițu”

 


Views: 1355