Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

IIEN „D.GHIŢU” al AŞM anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii ştiinţifice şi de conducere vacante


AVIZ

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.GHIŢU”al Academiei de Ştiinţe a Moldovei anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii ştiinţifice şi de conducere vacante: şef de laborator cercetare ştiinţifică – 1 unitate; cercetători ştiinţifici – 29,5 unităţi. Actele pentru participare la concurs se prezintă în termen de o lună de la publicarea avizului la adresa :

Republica Moldova, MD-2028, Chişinău, str.Academiei 3/3, bir.121, tel.022737459.

Mai multe detalii găsiţi pe pagina web http://nano.asm.md.

Data publicării avizului 10 noiembrie 2017 , ziarul „VOCEA POPORULUI” nr.38 (1350)

 

Lista funcţiilor vacante din cadrul  IIEN “D.Ghiţu” al AŞM  pentru anunţarea concursului

Funcţia ştiinţifică vacantă

Domeniul şi numărul de unităţi vacante

 

Laboratorul Electronica structurilor de dimensionalitate redusă

   

Cercetător ştiinţific principal

în fizică – 0,5 unit.

Cercetător ştiinţific coordonator

în fizică – 1,5 unit.

Cercetător ştiinţific superior

în electrofizică -0,5 unit.

Cercetător ştiinţific superior

în fizică – 1 unit.

Cercetător ştiinţific superior

în electronică aplicată – 0,5 unit.

Cercetător ştiinţific

în electronică aplicată – 1 unit.

Cercetător ştiinţific

în fizică – 0,5 unit.

Cercetător ştiinţific

în maşini şi echipamente termice – 1 unit.

Cercetător ştiinţific stagiar

în fizică – 1 unit.

   

Laboratorul Structuri cu corp solid

Cercetător ştiinţific principal

în fizică – 0.,5 unit.

Cercetător ştiinţific coordonator

în fizică tehnologică – 1,5 unit.

Cercetător ştiinţific

în fizică –0,5 unit.

Cercetător ştiinţific

în fizică tehnologică – 1 unit.

Cercetător ştiinţific stagiar

în fizică -  1,5 unit.

Laboratorul Criogenie

Şef de laborator de cercetare ştiinţifică

1  unit.

Cercetător ştiinţific principal

în fizică - 1 unit.

Cercetător ştiinţific coordonator

în fizică – 0,5  unit.

Cercetător ştiinţific superior

în fizică tehnologică– 1,0 unit.

Cercetător ştiinţific superior

în fizică – 2,5 unit.

Cercetător ştiinţific

în fizică –2 unit.

Cercetător ştiinţific stagiar

în fizică – 1  unit.

   

Laboratorul Nanotehnologii

Cercetător ştiinţific principal

în fizică – 2 unit.

Cercetător ştiinţific superior

în fizică – 0,5 unit.

Cercetător ştiinţific stagiar

în fizică - 1 unit.

Laboratorul Tehnică medicală

Cercetător ştiinţific principal

în ştiinţele vieţii şi medicinei – 0,5 unit.

Cercetător ştiinţific coordonator

în ştiinţele vieţii şi medicinei – 0,5 unit.

Cercetător ştiinţific coordonator

în fizică – 1 unit.

Cercetător ştiinţific superior

în microelectronică – 1 unit.

Cercetător ştiinţific

în fizică – 1 unit.

Cercetător ştiinţific stagiar

în fizică – 1.5 unit.

 Total : şef.lab.   – 1 unitate;  cercetători ştiinţifici – 29,5 unităţi

 

Downloads:

Cerere de part. la concurs .doc

LISTA actelor necesare pentru participarea la concursul .doc

Lista lucrarilor_modificat.doc

 


Views: 2169