Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

AVIZ, Luni, 2 octombrie, 2017 va avea loc Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea 133.04 – Fizica Stării Solide cu prezentarea tezei de doctor „Specificul deformării plastice a structurilor de tip film/substrat la nanomicroindentare dinamică”


AVIZ

Luni,  2 octombrie,  2017va avea loc Seminarul ştiinţific de profil la specialitatea133.04 – Fizica Stării Solidecu prezentarea tezei de doctor„Specificul deformării plastice a structurilor de tip film/substrat la nanomicroindentare dinamică”prezentată de dlPîrţac Constantin, cercetător ştiinţific în laboratorulLaboratorului Proprietăţi Mecanice ale Materialelor al IFA AŞM”.

Conducător ştiinţific:GRABCO Daria,profesor cercetător, dr. habilitat în ştiinţe fizico-matematice.

Începutul seminarului la ora 15.00, sala118,Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii "D. Ghiţu " al AŞM,  str.Academiei 3/3.

 

Downloads: Teza_Complet_24_07_2017.pdf


Views: 2070