Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Se anunţă susţinerea tezei de doctor


Se anunţă susţinerea tezei de doctor

Pretendent: Fiodor Braniște, Universitatea Tehnică a Moldovei

Conducător ştiinţific: acad. Ion Tighineanu

Consiliul ştiinţific specializat: D 24.233.01-01:

Trofim Viorel – dr. hab., prof. univ., UTM, Președinte al CȘS;

Railean Serghei – dr., UTM, Secretar științific al CȘS;

Sidorenko Anatolie – dr. hab., m.c., IIEN „D. Ghițu” al AȘM, membru al CȘS;

Sîrbu Nicolae – dr. hab., prof. uni., UTM, membru al CȘS;

Dorogan Valerian – dr. hab., prof. univ., UTM, membru al CȘS;

Baranov Simion – dr., „Informinstrument” S.A., membru al CȘS.

Tema tezei: Nanoarhitecturi bi- și tridimensionale în baza GaN pentru aplicații inginerești.

Specialitatea: 233.01 – Nano-microelectronică și optoelectronică.

Data: 16 mai 2017

Ora: 15.00

Local: Biroul 118, Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D. Ghiţu” al AŞM, str. Academiei 3/3, Chişinău, MD 2028, Republica Moldova.

Rezumatul tezei

Problematica abordată constă în elaborarea tehnologiei de fabricare a nanoarhitecturilor 2D și 3D prin metode cost-efective și utilizarea acestora pentru aplicații practice în domeniul electronicii, fotonicii și biomedicinii.

Conținutul de bază al tezei:

Teza este structurată în patru capitole ce descriu situația în domeniul dat, metodele și materialele utilizate și două capitole dedicate rezultatelor noi obținute. Analiza situației în domeniu prezintă metodele actuale de obținere și utilizarea nanoarhitecturilor în baza GaN. Descrierea metodologiei experimentelor, precum și a utilajului utilizat este prezentată în capitolul 2. În capitolul 3 este prezentată obținerea și caracterizarea nanomembranelor ultrasubțiri în baza GaN, precum și potențialele aplicații ale nanomembranelor în dispozitive electronice – memristorul, fotonice – cristale fotonice și biomedicale – stimularea electrică a țesuturilor vii. Nanoarhitecturile tridimensionale sunt prezentate în ultimul capitol, unde este descris un model de creștere și încorporare neomogenă a impurităților în GaN bazat pe un studiu detaliat al proceselor de nanostructurare electrochimică a plachetelor crescute prin metoda HVPE.  Soluționarea problemei aglomerării nanoparticulelor de GaN în mediile lichide prin creșterea directă a acestora pe substrat cu arhitectură spațială este prezentată în capitolul 4, unde la fel este prezentat și un studiu detalial al interacțiunii nanoparticulelor în baza GaN și altor compuși semiconductori cu celulele endoteliale.   

Principalele rezultate obținute:

Elaborarea cristalelor fotonice 2D flexibile în baza membranelor ultrasubțiri nanoperforate de GaN obținute cu utilizarea litografiei cu sarcină de suprafață.

A fost propus și demonstrat experimental un model de încorporare a impurităților în timpul creșterii nitrurii de galiu, bazat pe instabilitatea direcției de creștere.

Elaborarea tehnologiei de creștere a structurilor hibride 3D în bază de GaN și Aerografit. În urma creșterii micro- şi nanocristalelor de GaN pe rețeaua spațială de Aerografit este obținută o structură hibridă ce îmbină proprietăți de rezistență mecanică, elasticitate, biocompatibilitate și piezoelectricitate.

Obținerea și caracterizarea senzorilor de radiație ultravioletă în baza nanofirelor miez - înveliș de Ga2O3/GaN:Ox/SnO2. Dispozitivul în baza unui singur nanofir denotă rapiditate de 100 ms la conectarea și deconectarea iluminării și raportul ION/IOFF de 104.

Biocompatibiliatea nanoparticulelor de GaN a fost demonstrată atât pentru nanoparticulele fixate de substrat, cât și pentru nanoparticulele libere în mediul de cultură. A fost demonstrată asimilarea nanoparticulelor de către celulele endoteliale fără a afecta procesele de proliferare celulară. Ghidarea celulelor endoteliale prin mediile lichide este posibilă prin marcarea cu nanoparticule cu proprietăți magnetice.

Stimularea electrică de la distanță a motilității tractului gastrointestinal prin intermediul nanoparticulelor de GaN injectate în peretele intestinal și activate din exterior prin intermediul ultrasunetului.

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

  1. Schuchardt A., Braniste T., Mishra Y. K., Deng M., Mecklenburg M., Stevens-Kalceff M. A., Raevschi S., Schulte K., Kienle L., Adelung R. și Tiginyanu I. Three-dimensional Aerographite-GaN hybrid networks: Single step fabrication of porous and mechanically flexible materials for multifunctional applications. În: Scientific Reports, 2015, nr. 5, 8839, (8p); IF=5,57.
  2. Lupan O., Braniste T., Deng M., Ghimpu L., Paulowicz I., Mishra Y. K., Kienle L., Adelung R., Tiginyanu I. Rapid switching and ultra-responsive nanosensors based on individual shell–core Ga2O3/GaN:Ox@SnO2 nanobelt with nanocrystalline shell in mixed phases. În: Sensors and Actuators B. 2015, nr. 221, 544, (11p); IF=4,76.
  3. Dragoman M., Tiginyanu I., Dragoman D., Braniste T. și Ciobanu V. Memristive GaN ultrathin suspended membrane array. În: Nanotechnology, 2016, nr. 27, 295204, (5p); IF=3,82.
  4. Volciuc O., Braniste T., Tiginyanu I., Stevens-Kalceff M. A., Ebeling J., Aschenbrenner T., Hommel D., Ursaki V. și Gutowski J. The impact of nanoperforation on persistent photoconductivity and optical quenching effects in suspended GaN nanomembranes. În: Applied Physics Letters, 2013, nr. 103, 243113, (4p); IF=3,14.
  5. Braniste T., Tiginyanu I., Horvath T., Raevschi S., Cebotari S., Lux M., Haverich A., și Hilfiker A. Viability and proliferation of endothelial cells upon exposure to GaN nanoparticles. În: Beilstein Journal of Nanotechnology, 2016, nr. 7, p. 1330-1337; IF=2,77.
  6. Popa V., Braniste T., Stevens-Kalceff M. A., Gerthsen D., Brenner P., Postolache V., Ursaki V. și Tiginyanu I. M. Yellow luminescence and optical quenching of photoconductivity in ultrathin suspended GaN membranes produced by Surface Charge Lithography. În: Journal of Nanoelectronics and Optoelectronics, 2012, nr. 7, p. 730-734; IF=0,38.
  7. Braniste T. Interacțiunea celulelor vii cu nanostructuri din compuși semiconductori. Meridian Ingineresc, categoria C, 2016, vol. 3, p. 50 – 55;

Download Autoreferat


Views: 2123