Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Marţi, 10.01.2017, ora 15.00 în incinta IIEN „D.Ghiţu”, str. Academiei 3/3, biroul 118 va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil-233


A V I Z

Marţi, 10.01.2017, ora 15.00 în incinta Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, str. Academiei 3/3, biroul 118 va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil-233 în cadrul căreia va fi audiată şi examinată teza de doctor în tehnică  a dlui BRANISTE Fiodor „Nanoarhitecturi bi- și tridimensionale în baza GaN”, Specialitatea 233.01 „Nano-microelectronică şi optoelectronică”.

Teza a fost elaborată în cadrul Centrului Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor, Catedra Microelectronică şi Inginerie Biomedicală a Universitaţii Tehnice a Moldovei.

Conducător științific: TIGHINEANU Ion, acad., prof. univ.

 

 


Views: 2074