Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

AVIZ: Marţi, 25 octombrie 2016, ora 16:00 în incinta IIEN „D.Ghiţu”, str. Academiei 3/3,bir.103 va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc


A V I Z

Marţi, 25 octombrie 2016, ora 1600 în incinta Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”, str. Academiei 3/3,bir.103 va avea loc şedinţa Seminarului ştiinţific de profil ad-hoc  în cadrul căreia va fi  evaluată teza de doctor habilitat în tehnică a dlui PENIN Alexandru, doctor în tehnică,  cu tema: „Circuite electrice cu sarcini variabile  şi neliniare. Metoda geometriei proiective”, specialitatea 233.02 - Echipamente şi sisteme electronice.

Teza a fost elaboratăîn cadrul Institutului de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.Ghiţu”

 

Consultant ştiinţific:  membru cor., prof univ. SIDORENKO Anatolie

 

 


Views: 1996