Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Şcoala de toamnă Moldo-Japoneză Nano-Bioinginerie-2015


Şcoala de toamnă Moldo-Japoneză

Nano-Bioinginerie-2015

20-24 septembrie 2015, Chişinău, Republica Moldova

 

Academia de Ştiinţe a Moldovei, Universitatea Tehnică a Moldovei, catedra Microelectronica şi Inginerie Biomedicală, Centrul Naţional de Studiu şi Testare a Materialelor, organizează în perioada 20-24 septembrie 2015,Şcoala de toamnă Moldo-Japoneză în domeniul Nanotehnologiilor şi Ingineriei Biomedicale.

Acest eveniment oferă oportunitate inedită tinerilor cercetători, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor de a-şi aprofunda cunoştinţele în aceste domenii. Prelegerile vor fi prezentate în limba engleză de profesori şi cercetători din Republica Moldova şi de peste hotare.Printre beneficiarii cursului se va regăsi un grup de studenţi din Japonia. La finele şcolii de toamnă, vor fi înmînate diplome de participare.

Şcoala de toamnă se adresează doctoranzilor, masteranzilor, studenţilor din ultimul an şi tinerilor cercetători care studiază fizica corpului solid, electronica, microelectronica şi nanoelectronica, ingineria biomedicală, biologia, medicina sau domemniile conexe, din cadrul organizaţiilor de cercetare, IMM-uri şi companii industriale.

Subiectele principale:

  • Nanotehnologii şi nanomateriale
  • Bioinginerie medicală
  • Metode de cercetare a nanomaterialelor
  • Nanodispozitive pentru biomedicină
  • Securitate nucleară

Cererile de participare şi CV-urile se depun prin e-mail la adresa electronica m_eduard_y@yahoo.com.

Documentele pentru participare pot fi accesate pe adresa:

http://me.utm.md/files/Materials/application_form_RO_2015.doc

Şcoala de toamnă va avea loc la  Universitatea Tehnică a Moldovei, str. Studenților 9/7,corpul de studii nr.3, aula 3-208.

Termenul limită pentru depunerea cererilor de participare este10 septembrie 2015.

 

 


Views: 2148