Welcome to Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies

Сoncurs pentru suplinirea funcţiilor ştiinţifice şi de conducere vacante


AVIZ

Institutul de Inginerie Electronică şi Nanotehnologii „D.GHIŢU”

al Academiei de Ştiinţe a Moldovei

anunţă concurs pentru suplinirea următoarelor funcţii ştiinţifice şi de conducere vacante

 

Funcţia ştiinţifică vacantă

Domeniul şi numărul de unităţi vacante

Laboratorul Electronica Structurilor de Dimensionalitate Redusă

Şef de laborator de cercetare ştiinţifică

1 unit.

Cercetător Ştiinţific Principal

în fizică – 0,5 unit.

Cercetător Ştiinţific Coordonator

în electrofizică – 1 unit.

Cercetător Ştiinţific Superior

în fizică – 2 unit.

în electrofizică – 0,5 unit.

în electronică aplicată – 0,5 unit.

Cercetător Ştiinţific

în fizică – 1 unit.

în fizică tehnologică – 1 unit.

în ştiinţa materialelor – 1 unit.

în electrofizică – 1 unit.

în maşini şi echipament termice – 1 unit.

Cercetător Ştiinţific Stagiar

în fizică – 1,5 unit.

Laboratorul Criogenie

Cercetător Ştiinţific Principal

în electrofizică – 1 unit.

Cercetător Ştiinţific Coordonator

în electrofizică – 0,5 unit.

Cercetător Ştiinţific Superior

în electrofizică – 1,5 unit.

Cercetător Ştiinţific

în electrofizică – 4 unit.

Cercetător Ştiinţific Stagiar

în fizică – 1,5 unit.

Laboratorul Structuri cu Corp Solid

Şef de laborator de cercetare ştiinţifică

1 unit.

Cercetător Ştiinţific Principal

în fizică tehnologică – 1 unit.

în electrofizică – 0,5

Cercetător Ştiinţific Coordonator

în fizică tehnologică – 1 unit.

Cercetător Ştiinţific Superior

în electrofizică – 3 unit.

Cercetător Ştiinţific

în fizică tehnologică – 1 unit.

în fizică –chimie – 1 unit.

Cercetător Ştiinţific Stagiar

în fizică – 1 unit.

Laboratorul Nanotehnologii

Şef de laborator de cercetare ştiinţifică

1 unit.

Cercetător Ştiinţific Principal

în fizică – 2 unit.

Cercetător Ştiinţific Superior

în fizică – 1 unit.

Cercetător Ştiinţific

în fizică – 1 unit.

Cercetător Ştiinţific Stagiar

în fizică – 2 unit.

Laboratorul Tehnică Medicală

Şef de laborator de cercetare ştiinţifică

1 unit.

Cercetător Ştiinţific Principal

în ştiinţele vieţii şi medicinii - 0,5 unit.

Cercetător Ştiinţific Coordonator

în fizică – 1 unit.

în ştiinţele vieţii şi medicinii – 0,5 unit.

Cercetător Ştiinţific Superior

în fizică – 1 unit.

Cercetător Ştiinţific

în fizică – 1 unit.

Cercetător Ştiinţific Stagiar

în fizică – 1,5 unit.

Actele pentru participarea la concurs se prezintă în termen de o lună de la publicarea avizului la adresa: Republica Moldova, MD-2028, Chişinău, str. Academiei 3/3, bir. 104, tel. 022739044.

 

LISTA

actelor necesare pentru participarea la concursul pentru ocuparea postului vacant de conducător al subdiviziunii:

 

LISTA

actelor necesare pentru participarea la concursul pentru ocuparea funcţiilor ştiinţifice:

 

  • cerere;
  • fişa personală de evidenţă a cadrelor;
  • copia buletinului de identitate;
  • copia certificatului asigurării sociale;
  • copia carnetului de  muncă;
  • copii ale diplomei de licenţă, de magistru sau echivalentele acestora;
  • copii ale diplomei de doctor habilitat sau de doctor în ramura de ştiinţă corespunzătoare postului, ale diplomei de profesor universitar sau de conferenţiar universitar, precum şi ale altor diplome sau titluri ştiinţifico-didactice ori onorifice (după caz);
  • copii ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare (a stagiilor), cu specificarea cursurilor urmate, a probelor de promovare şi a calificativului obţinut;
  • lista lucrărilor ştiinţifice şi metodice publicate (la solicitare se prezintă şi originalul lucrării, precum şi lucrările prezentate la diferite expoziţii republicane şi internaţionale);
  • 2 fotografii color 3x4 cm.

 

Candidaţii care activează înorganizaţia respectivă din sfera ştiinţei şi inovăriişi participă la concurs în mod repetat depun cererea de participare şi  înregistrează la serviciul personal numai copiile actelor ce lipsesc în dosarul personal.

 


Views: 2406